Service Telefon: +49 2388 / 1000
MKD071B-061 Synchron Servomotor